ZO SZZP organizuje dňa 14.6.2016 jednodňový zájazd do Pieninského národného parku – Červený kláštor. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca mája u p. Romančíka na t.č. 0903269603. Cena zájazdu je 15,– € = cestovné.