Pozrite si v prílohe Zápisnicu z pracovného stretnutia, kde sa riešili požiadavky na zabezpečenie návozu a odvozu zamestnancov v Prakovciach

Zápisnica