Smolnícke Aktuality

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)

Občania môžu, okrem kompostovania,   biologicky rozložiteľný odpad –  to je trávu, lístie, kvety, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov – max. dĺžka 30 cm, priemer do 3 cm, vypletú burinu, pozberový zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny –  odovzdať na Zbernom dvore v Smolníku v prevádzkovom čase to je každý piatok od 8,00 […]

Čítať všetky aktuality