Smolnícke Aktuality

ZÁPISNICA z výborovej schôdze TJ Baník Smolník

ZÁPISNICA z výborovej schôdze Telovýchovnej jednoty Baník Smolník konanej dňa 25.06.2016 Výborovú schôdzu otvoril predseda Ing. Jozef Tokarčík a oboznámil členov výboru s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Program: Otvorenie výborovej schôdze Vzdanie sa funkcií členov TJ Baník Smolník Poverenie na zverejnenie výzvy na prevzatie funkcie predseda a hospodár TJ Baník Smolník na stránke obce Smolník Diskusia Záver Prítomní […]

Čítať všetky aktuality