Smolnícke Aktuality

OBEC SMOLNÍK dáva do pozornosti konanie niektorých osôb na našom cintoríne ….

Obec Smolník ako správca pohrebiska má počas celého roka umiestnený na cintoríne veľkoobjemový kontajner na odpad z hrobov, ako sú umelé kvety, vence, kahance. Minimálne 2 x ročne zabezpečuje vývoz kontajnera na skládku odpadov v Spišskej Novej Vsi. Preto každého návštevníka cintorína nepríjemne prekvapila bezohľadnosť tých, ktorí tento týždeň odpad v značnom množstve nahádzali k vchodovej bráne cintorína. Keďže […]

Čítať všetky aktuality