OZNAM – zvoz nefunkčných elektrospotrebičov

Spoločnosť H+EKO uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov dňa 19.08.2014 (utorok) od 9.30 hod.  Predmetom zberu sú staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče.  Žiadame občanov, aby nefunkčné elektrospotrebiče pripravili na viditeľnom mieste pred svojim bydliskom, prípadne sa nahlásili na Obecnom úrade. V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov

OZNAM – Zasadnutie OZ – 17.08.2014

Podľa § 13. ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien starostka obce zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smolníku na deň 17.08.2014 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Smolníku.

Program :

  1. Otvorenie – návrh programu
  2. Kontrola uznesenia
  3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
  4. Určenie výkonu funkcie starostu obce Smolník pre nové volebné obdobie r. 2014 – 2018
  5. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov
  6. Žiadosti a rôzne
  7. Diskusia
  8. Uznesenie
  9. Záver

PhDr. Margita Brutovská

starostka obce

 

 

 

POZVÁNKA – Memoriál Štefana Piska – Helcmanovce

Futbalový klub Helcmanovce pozýva širokú verejnosť na 58. ročník futbalového turnaja – Memoriál Majstra športu Štefana Piska, ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. júla 2014 so začiatkom o 9.00 hodine. Súťažiť budú družstvá z Lipian, Helcmanoviec, Čiech a Poľska. Pre návštevníkov sú pripravené rôzne sprievodné akcie, tiež zoskoky parašutistov a tombola. 1. cena v tombole je 3 – dňový letecký zájazd pre 2 osoby do Anglicka na zápas Chelsea – Aston Villa.