Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. Košice v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm.t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamuje, že pre odberné miesto Smolník :            v úseku od č.d. 116 po č.d. 126, v úseku od č.d. 130 po č.d. 144 bude v termíne 27. máj 2015 od 8.20 hod. do 15.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

DEŇ MATIEK 2015

V nedeľu 17. mája 2015 sa v našej obci  konalo v Reštaurácii Alžbetin dom kultúrno – spoločenské podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK . Po básni a slávnostnom príhovore starostu našej obce p. Radoslava Dlugoša nasledoval kultúrny program, ktorý  pripravili žiaci zo ZŠ s MŠ v Smolníku, svojimi piesňami sa predstavili členovia SZZP a KNS v Smolníku. Šibalské iskričky v očiach našich najmenších počas programu a pohľady mamičiek, ktoré sa na svoje deti pozerali s úsmevom a patričnou dávkou hrdosti nás utvrdili v tom, že je veľmi dôležité práve takéto akcie organizovať a prejaviť tak vďaku a úctu našim drahým mamičkám a babičkám !

OZNAM

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Poprad oznamuje občanom, že dňa 19.05.2015 začína v obci s odpočtom vodomerov na ročné zúčtovanie. Prosíme občanov, aby sprístupnili svoje vodomery a zároveň zabezpečili psov. Odpočet vodomerov bude v našej obci prebiehať do konca tohto týždňa.

Poklona Sv. Jozefa Robotníka

1. máj patrí v našej obci tradične k dňom, kedy sa už niekoľko rokov koná v Rímsko – katolíckom kostole slávnostná bohoslužba – Poklona Sv. Jozefovi Robotníkovi za podpory obce Smolník, Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, Rímsko-katolíckeho farského úradu a obce Smolnícka Huta. Hlavným celebrantom bol vdp. Lukáč z Mníška nad Hnilcom. Súčasťou slávnostného sprievodu boli aj členovia BS v uniformách, členovia DHZ a naši permoníci s insigniami.

DEŇ MATIEK

                        Milé naše mamičky a babičky, vážení spoluobčania !

Srdečne Vás všetkých pozývame na spoločenské podujatie pri príležitosti DŇA MATIEK, ktoré sa uskutoční  v nedeľu 17. mája 2015 o 14.00 hodine v Alžbetinom dome. K Vášmu milému sviatku sme pre vás pripravili pekný kultúrny program. Tešíme sa na stretnutie s Vami a veríme, že všetci spolu strávime príjemné popoludnie.