Pozvánka – Zasadnutie OZ – 27.02.2015

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

                                     z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolník na termín

                  27. február 2015 o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu obce Smolník

s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 5. Schválenie zmeny názvu niektorých komisii obecného zastupiteľstva, zriadenie novej komisie obecného zastupiteľstva a vymenovanie jej predsedu
 6. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva
 7. Schválenie odmeny členov komisií obecného zastupiteľstva
 8. Schválenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva
 9. Zrušenie uznesenia o zákaze predaja pozemkov vo vlastníctve obce Smolník č.102/2011
 10. Schvaľovanie rozpočtu obce
 11. Rôzne
 12. Záver

 

                                                    Radoslav Dlugoš

                                                    starosta obce Smolník

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

v úseku od č.d 73 po č.d.76, v úseku od č. d. 370 po č.d. 377, v úseku od č.d. 417 po č.d. 473, č.d.555, č.d. 62, v úseku od č.d. 64 po č.d. 72, v úseku od č.d. 77 po č.d. 89, v úseku od č.d. 1 po č.d. 3, v úseku od č.d. 168 po č.d. 174, v úseku od č. d. 203 po č.d. 211, v úseku od č.d. 325 po č.d. 359    bude v termíne  10. marec 2015 od 7.30 hod. do 16.00 hod.

č.d. 432, v úseku od č.d. 434 po č.d. 473, č.d. 128, v úseku od č.d. 474 po č.d. 522,  bude v termíne                                                  11. marec 2015 od 8.10 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č. d. 1 po č.d. 3, v úseku od č.d. 168 po č.d. 174, v úseku od č.d. 203 po č.d. 211, v úseku od č.d. 325 po č.d. 359, č.d. 221, č.d.222, v úseku od č.d. 296 po č.d. 314   bude v termíne                                                12. marec 2015  od 8.10 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č. d. 27 po č.d. 35, v úseku od č.d. 48 po č.d. 52, č.d. 557, č.d. 378, v úseku od č.d. 397 po č.d. 416, č.d. 552, v úseku od č.d. 370 po č.d. 377                                        bude v termíne                                                13. marec 2015  od 7.30 hod. do 16.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA 2015

V sobotu 07. februára 2015 sa v našej obci konala už po tretíkrát Fašiangová zabíjačka, ktorú zorganizovali : Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o., Reštaurácia Alžbetin Dom, Obec Smolník a Poľovnícke združenie PZ Smolník II. Počasie bolo ako stvorené na takúto akciu, všetky sľúbené zabíjačkové špeciality boli pripravené – a že naozaj chutili, o tom nás presvedčilo množstvo návštevníkov. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Čačina. VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto našej spoločnej akcii.

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  16. február 2015 od 8.10 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č.d 40 po č.d.42  bude v termíne  17. február 2015 od 8.00 hod. do 16.30 hod.

v úseku od č. d. 36 po č.d. 39, č.d. 42, v úseku od č.d. 3 po č.d. 9, v úseku od č.d. 360 po č.d. 368, č.d. 114, č.d. 115, č.d. 548  bude v termíne 18. február 2015  od 7.30 hod. do 16.30 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Výsledky 44. ročníka Vianočného stolnotenisového turnaja

Dňa 27.decembra 2014 usporiadal stolnotenisový klub pri TJ Baník Smolník 44. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj s týmito výsledkami :

A) Dvojhra neregistrovaní muži do 50 rokov :

1. Vladimír Krompaský

2. Martin Hudák

3. Jakub Mach

B) Dvojhra neregistrovaní muži  nad 50 rokov :

1. Juraj Štofira

2. Ľubomír Leitner

3. František Hudák

C) Dvojhra registrovaní muži :

1. Juraj Muličák

2. Alžbeta Šebestyénová

3. Marcel Lapšanský

D) Dvojhra žiaci :

1. Pavol Mach

2. Šimon Nemiašik

3. Šimon Dlugoš

E) Dvojhra ženy :

1. Ivana Muličáková

2. Ivana Bajsová

3. Jozefína Džerengová

F) Štvorhra :

1. Juraj Muličák – Miroslav Stopko

2. Jozef Tokarčík – Alžbeta Šebestyénová

3. Jakub Mach – Pavol Mach

Chcel by som sa poďakovať všetkým zúčastneným športovcom ako aj nešportovcom, ktorí sa zúčastnili na tomto turnaji a nakoniec hlavne sponzorom bez ktorých by nemohol byť usporiadaný tento Vianočný stolnotenisový turnaj. Sponzori turnaja :

1. STOPING, s.r.o.– Ing. Viktor Stopko

2. Ján Dvonč

3. Miroslava Širillová

4. Anna Matysová

5. Obecný úrad Smolník – Radoslav Dlugoš

6.Slavomíra Machová

Ing. Jozef Tokarčík

predseda STO