Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník

č. d. 175, 176,183,201,202,212-324,532,551,653 bude v termíne  18. november 2014 od 7.40 hod. do 16.00 hod.

č. d. 24-34,47-101,117-127,129-140,143,557,646,370-377  bude v termíne 19.november 2014  od 7.30 hod. do 16.00 hod.

č. d. 128,446-458,474,477-522,526  bude v termíne 20.november 2014  od 7.40 hod. do 16.00 hod.

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V mesiaci októbri obec už tradične organizuje pre svojich starších spoluobčanov posedenie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším – tohto roku sa slávnostné posedenie konalo 28. októbra v Reštaurácii Alžbetin dom. Po slávnostnom príhovore starostka obce PhDr. Margita Brutovská odovzdala kytičku kvetov našej najstaršej spoluobčianke, pani Márii Staroveckej, ktorá sa v uplynulých dňoch dožila krásneho životného jubilea 95 rokov. Kultúrny program si pripravili deti zo ZŠ s MŠ, členovia SZZP a KNS, ktorí svojim programom a peknými piesňami potešili všetkých prítomných.  Prajeme všetkým našim starším spoluobčanom veľa pokojných dní, ktoré budú naplnené zdravím, šťastím a láskou v kruhu najmilších.

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení VSD Košice a.s. oznamuje, že pre odberné miesto  Smolník, č. d. 382, 387 – 394 bude v termíne  14. október 2014 od 8.00 hod. do 14.30 hod. prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác  na zariadení vysokého napätia.

OZNAM

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o oznamuje občanom, že dňa 07.10.2014 uskutoční v našej obci výkup papiera.  Výkup sa uskutoční :   od 15.20 hod. do 15.50 hod. pri Obecnom úrade. Predmetom zberu sú : noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 €, alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera. V ponuke sú aj kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Neváhajte a vymeňte starý papier za nový !